» ทานตะวันบาน ณ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง

      โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ณ บริเวณทุ่งบ้านหนองไผ่เหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีงานทำการจ้างงานและสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น    

       ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแขมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป  สภาพภูมิอากาศมีความ หนาวเย็น มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวและพักผ่อน  ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ทานตะวันบานสะพรั่ง ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงามเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 

        ดังนั้นเพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของตำบลหนองแขม สวยงามเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลหนองแขม  ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยอา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 3,465 คน
เมื่อวานนี้ 4,307 คน
เดือนนี้ 7,772 คน
ปีนี้ 2,262,656 คน
ทั้งหมด 4,358,708 คน