» งานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

          รูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เน้นการผสมผสานความเป็นไทยกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเชิญชวนผู้ร่วมงานทุกท่าน “นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงาน EXPO วิถีไทยเมืองลพบุรี” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นตลาด
ผ้าไทย และเครื่องแต่งกายชุดไทยที่สำคัญของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้นิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อาทิเช่น

          - นิทรรศการโครงการพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” ตามรอยพ่อ ร.9

          - นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          - นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - นิทรรศการอาหารปลอดภัย โดยความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
          - นิทรรศการท่องเที่ยววิถีชุมชน ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

          - นิทรรศการผ้าไทย โดยแสดงถึงกระบวนการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นที่สำคัญ
            ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชมตลาดผ้าไทยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งนำผ้าพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดง
            และจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมงาน

          - การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ศิลปินที่มีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 การละเล่นพื้นบ้าน อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 3,464 คน
เมื่อวานนี้ 4,307 คน
เดือนนี้ 7,771 คน
ปีนี้ 2,262,655 คน
ทั้งหมด 4,358,707 คน