» กระท้อน

กระท้อน

          “กระท้อน” เป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสนใจและนิยมปลูกกันจำนวนมากในเขตตำบลตะลุง ผลิตผลที่ออกมาในแต่ละปีมีคุณภาพและรสชาตินุ่มหวานเป็นที่นิยมของตลาด และเป็นหนึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี มีจำหน่ายในช่วงงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี พันธุ์กระท้อนที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ้าย อีล่าและพันธุ์ทับทิม

          นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ซื้อกระท้อนไปแล้วต้องการเก็บไว้รับประทานนาน ๆ ก็ได้นำไปแปรรูปเป็นกระท้อนกวน กระท้อนลอยแก้ว รวมทั้งดัดแปลงให้มีราคาสูงขึ้น เช่น กระท้อนทรงเครื่อง แกงเปลือกกระท้อน ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้ชาวสวนในเขตพื้นที่ตำบลข้างเคียงปลูกกระท้อนให้มากขึ้น แต่ก็พบว่าดินในแต่ละท้องที่ต่างกันทำให้ผลผลิตที่ออกมามีรสชาติไม่ถูกปากและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเท่าพื้นที่ตำบลตะลุงที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกอา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
วันนี้ 483 คน
เมื่อวานนี้ 4,316 คน
เดือนนี้ 105,406 คน
ปีนี้ 695,619 คน
ทั้งหมด 5,156,304 คน