» เทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี

 

             เทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี

             ดอกทานตะวันเป็นพืชซึ่งชาวไร่ในจังหวัดลพบุรีปลูกกันมาก และจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม มีความสวยงามจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง และได้รับการประชาสัมพันธ์จัดงานยกระดับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี จุดปลูกทานตะวันมีหลายแห่งกระจายอยู่หลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมือง โคกสำโรง พัฒนานิคม แต่ละแห่งมีระยะเวลาการบานต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการจัดงานจุดใหญ่อยู่ที่บริเวณเขาจีนแล ใกล้กับวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง มีการออกร้านของสินค้าจากดอกทานตะวัน ของฝากอื่นๆ ขณะที่บริเวณอำเภอพัฒนานิคม ทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีไร่ทานตะวันเอกชนมากมายให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดรถขบวนพิเศษนำเที่ยวทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันหยุดต่างๆ ระหว่างช่วงเทศกาลนี้ด้วย

 

 อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 2,765 คน
เมื่อวานนี้ 3,941 คน
เดือนนี้ 70,846 คน
ปีนี้ 70,846 คน
ทั้งหมด 4,531,531 คน