» วัดกวิศราราม

 

วัดกวิศราราม

          อดีตเคยเป็นวัดในพระนารายณ์ราชนิเวศ (เหมือนวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง) นอกจากเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ยังมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยย้อนกลับไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวร ข้าราชบริพารจึงขออุปสมบทอุทิศถวายแด่พระองค์ พระองค์ทรงอนุญาตและถวายพระราชฐานองค์หนึ่งในเขตพระราชวังให้เป็นวิสุงคามสีมาเพื่อทำการอุปสมบท และนั่นทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นวัดภายในวัง ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดขวิด ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงถอนเขตวิสุงคามสีมาออกจากพระราชวัง พร้อมปฏิสังขรณ์วัดขวิดเสียใหม่ พระราชทานนามว่าวัดกรวิศยาราม และเปลี่ยนเป็นวัดวัดกวิศราราม ในเวลาต่อมา

          แม้จะเป็นวัดพื้นที่เล็กๆ ในเขตชุมชนแต่ก็มีพระอุโบสถสวยงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย รวมถึงพระพุทธรูปศิลาทรายปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธาน

          : อยู่บนถนนเพทราชา ด้านหลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือจะเข้าทางถนนพระรามก็ได้

 อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
วันนี้ 497 คน
เมื่อวานนี้ 1,958 คน
เดือนนี้ 38,704 คน
ปีนี้ 302,833 คน
ทั้งหมด 700,774 คน