» เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์

เที่ยวชมวัง  ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์

                ดื่มด่ำกับสุนทรีย์แห่งเสียงเพลง บรรเลงในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงต้นหนาว  ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญในอดีตหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นและทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้ นาน 8-9 เดือนใน 1 ปี จึงทำให้ลพบุรีกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีต ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ภายในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ที่ซึ่งรวบรวมมรดกล้ำค่าจากหลายยุคหลายสมัยให้นักท่องเที่ยวได้ชมมนต์เสน่ห์ของโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดกิจกรรม “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” จึงเป็นการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มคุณค่าและอรรถรสในการชม โดยมีการประดับไฟส่องสว่างแก่โบราณสถานในเวลาค่ำคืน อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
วันนี้ 339 คน
เมื่อวานนี้ 1,557 คน
เดือนนี้ 27,562 คน
ปีนี้ 163,072 คน
ทั้งหมด 561,013 คน