» งานประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่

งานประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่

            ในอดีตอำเภอบ้านหมี่ เคยมีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในคลองบ้านหมี่สืบต่อกันมายาวนาน และว่างเว้นงดการแข่งขันไปเมื่อ  20 ปีที่ผ่านมา (และเริ่มมีการฟื้นฟู ส่งเสริม ทีมเรือยาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ในนามทีมเรือแม่เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อยตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ไปร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆ ทั่วประเทศ  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเรื่อยมา) ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวอำเภอบ้านหมี่ขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น  เทศกาลเข้าพรรษา  เทศกาลของดีบ้านหมี่  ประเพณีไทยพวน  ประเพณีลาวแง้ว  ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านหมี่ และจังหวัดลพบุรี  ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

            : งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3647-1251

 อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
วันนี้ 315 คน
เมื่อวานนี้ 1,557 คน
เดือนนี้ 27,538 คน
ปีนี้ 163,048 คน
ทั้งหมด 560,989 คน